Gereformeerde Kerk Hardenberg
info@gkhardenberg.nl


Informatie:

-Informatie over onze geschiedenis 


-Over onze grondslag:

Als grondslag van de kerk heeft de kerkenraad Gods Woord aangenomen en vastgesteld zoals nagesproken in:


  • Apostolische geloofsbelijdenis
  • Geloofsbelijdenis van Nicea
  • Geloofsbelijdenis van Athanasius


En de gereformeerde belijdenis geschriften:

  • Nederlandse geloofsbelijdenis
  • Heidelbergse catechismus
  • Dordtse Leerregels


Wij zoeken bij dit alles de eenheid met alle ware gelovigen die
de Here Jezus Christus waarlijk liefhebben en gehoorzaam aan
Gods Woord Hem willen volgen.