Gereformeerde Kerk Hardenberg

info@gkhardenberg.nl


Informatie:

-Informatie over onze geschiedenis 


-Over onze grondslag:

Als grondslag van de kerk heeft de kerkenraad Gods Woord aangenomen en vastgesteld zoals nagesproken in:En de gereformeerde belijdenis geschriften:


Wij zoeken bij dit alles de eenheid met alle ware gelovigen die
de Here Jezus Christus waarlijk liefhebben en gehoorzaam aan
Gods Woord Hem willen volgen.