Gereformeerde Kerk Hardenberg

info@gkhardenberg.nl


Informatie:

-Informatie over onze geschiedenis 


-Over onze grondslag:

Als grondslag van de kerk heeft de kerkenraad Gods Woord aangenomen en vastgesteld zoals nagesproken in:


Apostolische geloofsbelijdenis
Geloofsbelijdenis van Nicea
Geloofsbelijdenis van Athanasius


En de gereformeerde belijdenis geschriften:

Nederlandse geloofsbelijdenis
Heidelbergse catechismus
Dordtse Leerregels

Wij zoeken bij dit alles de eenheid met alle ware gelovigen die
de Here Jezus Christus waarlijk liefhebben en gehoorzaam aan
Gods Woord Hem willen volgen.